Webcam Suceava Biblioteca

0
214

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava (în trecut Biblioteca Centrală a SuceveiBiblioteca RegionalăBiblioteca MunicipalăBiblioteca Județeană Suceava) este prima bibliotecă publică din municipiul Suceava, inaugurată la data de 12 decembrie 1923. În prezent ea se află situată pe Strada Mitropoliei nr. 4, în centrul orașului. Cu peste 350.000 de unități bibliografice, instituția este cea mai mare și cea mai importantă bibliotecă din județul Suceava.

Prima bibliotecă publică a orașului Suceava a fost inaugurată la data de 12 decembrie 1923, purtând titulatura de Biblioteca Centrală a Sucevei. Oricum, înainte de această dată au existat micile biblioteci ale societăților „Școala Română”, „Clubul Român”, „Reuniunea muzical-dramatică Ciprian Porumbescu”, „Casa Națională”, precum și a Liceului „Ștefan cel Mare”. De asemenea, cărturarii suceveni Simion Florea Marian, membru al Academiei Române, și Vasile Bumbacaveau cele mai bogate biblioteci particulare din oraș.

În acest context, inițiativa întemeierii unei biblioteci publice „centrale” în Suceava și a unor filiale, „cabinete de lectură”, „case de citire” în perimetrul județului a aparținut Societăților culturale „Școala Română” și „Casa Națională”. Faptul apare menționat în „Raport asupra activității comitetului Societății Școala Română din 4 octombrie 1913 – 31 ianuarie 1920”, dat în adunarea generală din 11 ianuarie 1920 și tipărit de „Școala Română” în 1923. Astfel, din veniturile celor două societăți au fost alocate fonduri importante, achiziționându-se, pentru început, o serie de cărți românești de la profesorii Animpodist Daschevici și Nicu Tarasievici.

Casa Națională din Suceava, edificiu construit în stil clasic și ulterior demolat de autoritățile comuniste, a reprezentat sediul bibliotecii în perioada 1930-1965.

Fondul inițial de publicații a fost de aproximativ 2.000 de volume, la care se adăugau „cele mai bune reviste și publicațiuni periodice românești”, însă în perioada interbelică biblioteca publică suceveană a primit numeroase donații de la o serie de intelectuali bucovineni, ajungându-se ca în 1944 să se dispună de peste 15.000 de volume (cărți, seriale și periodice). În primăvara anului 1944 orașul a fost evacuat, iar biblioteca, adăpostită de impunătoarea clădire a Casei Naționale (astăzi dispărută), a fost închisă, inventarele fiind pierdute. Au urmat șase ani (1944-1950) în care biblioteca nu a funcționat iar fondul de carte a fost „purificat” ideologic, distrus, furat. A fost reînființată în 1950, purtând succesiv titulaturile: raională, centrală, regională, municipală (1968-1974) și județeană (începând din 1974). Din anul 1993 poartă titulatura de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”.

În decursul timpului, biblioteca a funcționat în mai multe localuri din Suceava, azi dărâmate, după 1965 mutându-se într-o parte a actualului sediu, la care s-a adăugat în 1988 clădirea fostului Hotel „Parc”. Astfel s-a ajuns ca, în prezent, spațiul în care funcționează biblioteca județeană să fie format din 55 de încăperi (birouri, depozite, săli de lectură, ateliere) „sediul central, și câte 3 încăperi”, cele trei filiale din cartierele Burdujeni (1960), Obcini (1986) și Ițcani (1992).

În ceea ce privește colecțiile bibliotecii și dinamica creșterii acestora pe parcursul a peste jumătate de secol, situația se prezintă după cum urmează:

  • în 1952: 9.030 volume;
  • în 1962: 74.855 volume;
  • în 1972: 139.541 volume;
  • în 1990: 277.000 volume, dintre care 12.500 seriale și periodice și 10.000 unități audio-vizuale;
  • la 1 ianuarie 2008: 350.245 unități bibliografice (cărți, seriale și periodice, documente audio-vizuale sau digitale).

Lasă un răspuns